GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  KV III- P. Ngã Bảy- TP. Ngã Bảy- T. Hậu Giang

Email:  c1ngabay2.ngabay@haugiang.edu.vn

Điện thoại: 02936263031

 

Trường Tiểu học Ngã Bảy 2 được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 02/01/2007 của chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy. Nhiều năm qua Trường luôn phấn đấu vượt mọi khó khăn từng bước phát triển đi lên. Nhà trường đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, trường đang phấn đấu và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh phường Ngã Bảy. Nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường.

1. Đội ngũ giáo viên: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường :28, trong đó: BGH: 02, GV: 21, nhân viên: 05 ; Trình độ chuyên môn:100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, trong đó có 96,7% Cán bộ, Giáo viên trên chuẩn. Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Mục tiêu đào tạo:      

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung và một số điều về đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 30; Thông tư số 27/2020/TT- BGDĐT, ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

3. Phương thức hoạt động của trường: 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng, trang Web, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

- Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước; Ngoài ngân sách “Từ  công tác xã hội hoá, …”.     

- Nguồn lực vật chất: Tập vỡ, quần áo, xe đạp,…học bổng.

- Học sinh được nhận xét, đánh giá “Tốt, đạt” vào thời điểm cuối năm học đạt từ 98,5% trở lên.

- Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Khối 1 được tổ chức lớp học 2 buổi/ngày đảm bảo tỷ lệ 1 phòng / lớp.

- Đảm bảo công tác xã hội hóa giáo dục, có chủ trương kịp thời để tổ chức học 2 buổi/ngày.

- Tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

- Huy động 100% số trẻ trong độ tuổi vào học.

- Trẻ 11 tuổi – 14 tuổi đạt 98% trở lên

- Tỷ lệ xóa mù chữ đạt mức độ 2 (90% số người trong độ tuổi 15 – 60 được công nhận biết chữ).

- Mỗi học kỳ, quý, tháng tổ chuyên môn đánh giá tình hình học tập của học sinh sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học .Thông tư số 27/2020/TT- BGDĐT, ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT./.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Ngã Bảy 2